Tunnistaudu

Ostotarjous asunnosta osoitteessa Ruutikellarintie 14

Ostajan tiedot

Ostaja 1

Tarjoamasi ostosumma

Tarjoamasi velaton kauppahinta: euroa

Tarjouksen ehdot

Kaupan ehdot

Velaton kauppahinta: ~ € (Velaton kauppahinta sisältää isännöitsijätodistuksessa mahdollisesti mainitun velkaosuuden).

Maksuaikataulu ja –tapa: Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään . Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa, kun koko kauppahinta on maksettu.

Mahdolliset huoneistoon liittyvät osakekirjat siirretään ostajan haltuun kaupantekotilaisuudessa.

Huoneiston hallinta

Huoneiston hallinta luovutetaan ostajalle viimeistään klo : . Jos hallinnan luovutus viivästyy myyjästä riippuvasta syystä, myyjä maksaa ostajalle hyvitystä 500 euroa kultakin alkavalta viikolta.

Yhtiövastikkeet

Myyjä vastaa hoito- ja rahoitusvastikkeesta saakka, jonka jälkeen ( alkaen) vastikkeesta vastaa ostaja. Jos huoneistoon kohdistuu kuudelta kuukaudelta ennen omistusoikeuden siirtymistä myyjän vastuulle kuuluvia maksamattomia vastikkeita, joista ostaja voi joutua vastuuseen, ostajalla on oikeus periä ne myyjältä laillisine korkoineen.

Kaupan edellytykset

Lainan saaminen mennessä.

Kuntotarkistus. Kuka vastaa mittauksen kustannuksista?

Tarkastuksessa ei saa ilmetä rakenteisiin puuttumista tai välitöntä korjaustarvetta. Huomioon ottaen rakennuksen ikä.

Oman asunnon myynti mennessä.

Muita ehtoja:

Sopimussakko

Jos sovittua kauppaa ei tehdä myyjästä tai ostajasta johtuvasta syystä sen jälkeen, kun tarjous on hyväksytty, maksaa kaupasta ilman purkavaa ehtoa vetäytyvä osapuoli sopimussakkona summan, joka vastaa 4% osuutta kauppahinnasta.

Varainsiirtovero

Asuntoon ja asiakirjoihin tutustuminen

Ostaja on tutustunut asuntoon , joko käymällä kohteessa tai tutustumalla virtuaaliesittelyyn.

Ostaja on tutustunut isännöitsijäntodistukseen, yhtiöjärjestykseen, yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin, talousarvioon sekä muihin mahdollisiin asiakirjoihin ja on tietoinen yhtiöjärjestyksen mahdollisesta lunastuslausekkeesta.

Tarjouksen voimassaolo

Tämä tarjous on voimassa klo : saakka. Ellei vastausta tarjouksen tekijälle ilmoiteta siihen mennessä, tarjous raukeaa.

Askarruttaako jokin? Ole rohkeasti yhteydessä - autamme sinua mielellämme!

Puh. 010 384 1010
[email protected]