Rekisteriseloste

DIXU Oy on yritys, joka tarjoaa palvelualustan ja markkinapaikan asuntojen ja kiinteistöjen omaehtoiseen ostamiseen ja myymiseen.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi DIXU Oy:n palvelussa, ja kerromme, minkälaisia keskeisiä oikeuksia sinulla on palveluamme käyttävänä asiakkaana. Seloste ei rajoita lakiin tai henkilötietoasetukseen perustuvia oikeuksiasi. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

 

1. Rekisterin nimi

Rekisteri on DIXU Oy:n asiakkuuteen, palvelujen käyttöön ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (jäljempänä DIXU Oy:n asiakasrekisteri).

 

2. Rekisterinpitäjä

DIXU Oy

Y-tunnus: 2880878-1 

Maria 01
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

Puhelin: 010 384 1010

asiakaspalvelumme sähköposti: [email protected].

 

3. Selosteen tarkoitus ja lisätiedot

Tämä seloste on tarkoitettu kuvaamaan palveluumme liittyvien henkilötietojen pääsisältö.  Henkilötietojesi käyttöä koskevia lisätietoja voi sisältyä myös palveluumme. 

Mahdollisia rekisteriasioihin liittyviä lisätietoja ja kysymyksiä varten voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Ks. Rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Sinulla on lisäksi myös lakiin perustuva oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.  

 

4. Tietojen hankkiminen ja käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään asiakkaan pyytämien palvelutehtävien suorittamiseen, asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa koko asunto- tai kiinteistökaupan elinkaareen liittyvien palvelujen ja niitä varten tarvittavien tietojen luotettava ylläpito.

Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää DIXU Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin. Asialliseen yhteyteen liittyviä henkilötietoja ovat analysointi, palveluiden tuottaminen ja personointi, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen sekä markkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset ja asiakasviestintä.

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan sähköisesti siinä tarkoituksessa, että asiakkaan antamien tietojen tai suostumusten antaja tai oikeustoimien tekijä voidaan tunnistaa.  Palveluihin liittyviä tarjouksia ja vastauksia sekä tilauksia ja muita oikeustoimia varten asiakkaan henkilöllisyyttä koskevat tiedot voidaan välittää palvelun tarjoajalle tai muulle palvelun käyttäjälle.  

 

5. Rekisterin sisältö

Henkilörekisterin sisältämät henkilötietoryhmät voidaan jaotella seuraavasti: 

Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

Rekisteröintitiedot: käyttäjätunnus, salasana, nimimerkki, ikä, sukupuoli, kieli.

Tiedot jätetyistä ilmoituksista: mahdolliset luvat ja suostumukset asunnon myyntiin, yhteydenottoihin, ostamiseen sekä myyntiin liittyvät tiedot.

Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot. 

 

6. Tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat asiakkaana antamiisi tietoihin tai suostumuksellasi muista lähteistä, kuten esim. kiinteistö- tai osakasrekistereistä hankittaviin tietoihin. 

Rekisterin ensisijaisia tietolähteitä ovat:

Asiakkaan itsensä antamat tiedot sekä asiakkaan ja/tai tunnistautuneen käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietoa voidaan myös saada kolmansien osapuolien kautta, kuten esimerkiksi isännöitsijöiden kautta.

Voimme antamasi suostumuksen mukaisesti tallentaa ja käsitellä henkilötietojasi, joka on peräisin kolmansilta osapuolilta, kuten esim.:

DIXU Oy:n yhteistyö/liiketoimintakumppaneilta, jos olet antanut siihen suostumuksesi tai jos se on lain mukaan sallittua.

Lisäksi voimme asiakkaan suostumuksella kerätä tietoja messujen, kilpailuiden tai muiden tapahtumien yhteydessä. 

 

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan DIXU Oy:n käytössä. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Euroopan unionin alueella. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä, ellei tietoja tarvita keskeneräisen palvelutehtävän tai vastaavan toimenpiteen loppuun saattamiseksi tai jos tietojen säilytys perustuu lakiin tai viranomaismääräykseen.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos tällainen luovutus perustuu tekemäsi tahdonilmaisun, tilauksen, toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota oikeita palveluita asiakkaille. Palveluntarjoajat ja/tai yhteistyökumppanit ovat esillä DIXU Oy:n omilla sivuilla palvelussa. Tarjouksiin ja vastauksiin ja niihin liittyviin oikeustoimiin liittyviä tietoja voidaan luovuttaa myös muille käyttäjille.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.  

 

9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. 

Asiakastiliin sisältyvät henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakastili on voimassa. Mikäli asiakastiliä ei ole käytetty 12kk, asiakastilin tiedot voidaan poistaa.

 

10. Asiakkaan oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä asiakkaalla on henkilötietoasetuksen ja lain mukainen oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin. Asiakkaan pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.  Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Tietojen tarkastus ja päivitys voidaan tehdä palvelun kautta tai ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tekijän henkilöllisyys saadaan varmistaa ennen pyynnön mukaisen toimenpiteen suorittamista. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa tietojenkäsittelyä varten annettu suostumus sekä pyytää tietojen poistamista. 

 

11. Evästeet

DIXU Oy kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustonsa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen paitsi, kun on kyse DIXU Oy:n rekisteröidyistä asiakkaista.

Voit itse valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää DIXU Oy:n verkkosivustoa ja palveluita, mutta tämä valinta voi rajoittaa sivuston ja palveluiden käytettävyyttä.